s

مقدمه

با استفاده از یک برد esp32 و 6 عدد led یک رقص نور زیبا درست کنیم

کلید واژه ها
esp32,LED,دیجیتال,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1esp321
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4led6
5مقاومت 330اهم6

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

  boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp32 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp32 و برد را نصب کنید
 10. boardesp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran

توضیحات تکمیلی

تعریف پایه ها led ها

() Setup

در این بخش با کمک یک حلقه مقدار دهی پایه هارا انجام می دهیم که مشخص شود پین های اردوینو که به led ها متصل هستند از چه نوع هستند که در این مثال از نوع خروجی هستند

() loop

در این رقص نور ما برای ساخت رقص نو ها از حلقه های for استفاده می کنیم تا بتوانیم led هارا به ترتیب روشن کنیم و یک افکت زیبا بسازیم و

در حلقه ها با استفاده از تابع digitalWrite(pin[i], LOW); توانستیم وضعیت هر led را عوض کنیم

و برای وقفه نیز از توابع delay استفاده کردیم

به طور کلی در این مثال ما از 10 حلقه برای افکت های مختلف استفاده کردیم

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 char pin[] = {2, 4, 5, 18, 19, 21}; void setup() { for (int i = 0; i < 6; i = i + 1) { pinMode(pin[i], OUTPUT); } } void loop() { for (int i = 0; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); delay(100); digitalWrite(pin[i], LOW); } for (int i = 4; i >= 0; i = i - 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); delay(100); digitalWrite(pin[i], LOW); } for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها