s

مقدمه

در این اموزش قصد داریم نحوه راه اندازی سنسورDHT11 به وسیله esp32را بصورت کامل اموزش دهیم و میزان دما و رطوبت را اندازه گیری کنیم

کلید واژه ها
esp32,dht11,انالوگ,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1esp321
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4ماژول dht111

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

  boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp32 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp32 و برد را نصب کنید
 10. boardesp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran
نصب کتابخانه

توضیحات تکمیلی

قرار است در این پروژه مقدار دما منزل را گرفته و بر روی پورت سریال نمایش بدهیم از ویژگی ماژولdht11 می توان به راه اندازی اسان اشاره کرد

pin

معرفی پایه ها

 • VCC: این پین، ولتاژ تغذیه سنسور را فراهم می‌کند. اگر چه ولتاژ تغذیه در رنج 3.3V تا 5.5V می‌باشد، اما توصیه شده است که از ولتاژ 5V استفاده شود.
 • DATA: این پین برای برقراری ارتباط سنسور و با اردوینو می باشد.
 • NC:این پین در این پروژه کارایی ندارد
 • GND:این پین، به GND اردوینو متصل میشود

اولین قدم افزودن کتابخانه به برنامه است

شماره پین اردوینو که به DATA سنسور متصل است مشخص می کنیم

این قسمت نوع سنسور خود را مشخص میکنیم

بعد از افزودن کتابخانه می بایست یک شی از ان کتابخانه بسازیم تا در برنامه بتوانیم از ان استفاده کنیم

() Setup

در اینجا پورت سریال را راه اندازی می کنیم

در این قسمت باید شی دما سنج را راه اندازی کنیم تا ارتباط اولیه سنسور با اردوینو برقرار شود

() loop

برنامه‌های آردوینو دو قسمت دارندهمانطور که پیش تر گفته شد،مقدار دهی اولیه در void setup انجام میشود.اما برنامه اصلی که همیشه هم در حال تکرار است در حلقه لوپ یا همان void loopانجام میشود

در این بخش با استفاده از تابع زیر می توانیم مقدار رطوبت را که به صورت اعشار است به دست اوریم

با کمک این تابه نیز دما به سانتی گراد برای ما نمایش داده می شود

در این قسمت نیز دما به فارنهایت نمایش داده می شود

در این بخش نیز نیز پک می کنیم که مقادیر دیتا به درستی دریافت شده باشند و سنسور مقادیر بی معنی به ما نداده باشد

در اخر نیز تمام مقادیر بر روی سریال قابل نمایش می باشند

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // Digital pin connected to the DHT sensor #define DHTTYPE DHT11 // DHT 22 (AM2302), AM2321 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHTxx test!")); dht.begin(); } void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.println(F("°F")); }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها