s

مقدمه

ارتباط سریال برای کار با برد هایی همچون اردوینو،espو ... برای اشکال زدایی ضروری است.ارتباط سریال روشی است که از ان برای ارتباط اردوینو با کامپیوتر ،ارتباط دو برد اردوینو و یا اردوینو با ماژول های مختلف به کار میرود.

کلید واژه ها
esp32,سریال,usart,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1esp321
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4پوش باتون1

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

  boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp32 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp32 و برد را نصب کنید
 10. boardesp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran

توضیحات تکمیلی

جهت راه اندازی پورت سریال ما در این مثال از یک متغیر برای نمایش در سریال استفاده می کنیم

() Setup

تابع ()Serial.begin از این تابع برای تعریف باودریت مورد استفاده در ارتباط سریال استفاده میشود

() loop

برنامه‌های آردوینو دو قسمت دارندهمانطور که پیش تر گفته شد،مقدار دهی اولیه در void setup انجام میشود.اما برنامه اصلی که همیشه هم در حال تکرار است در حلقه لوپ یا همان void loopانجام میشود

تابع ()Serial.begin از این تابع برای تعریف باودریت مورد استفاده در ارتباط سریال استفاده میشود

این تابع تعداد بایت‌های داده‌ای که وارد شده و در بافر دریافت سریال ذخیره شده است را برمی‌گرداند

تابع ()Serial.read این تابع کارکترهایی را که پین RX آردوینو دریافت کرده را برمی‌گرداند

()Serial.write چاپ داده دریافتی از ارتباط سریال، روی سریال مانیتور آردوینو

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 int number = 0; void setup() { Serial.begin(9600); // send and receive at 9600 baud } void loop() { Serial.print("The number is "); Serial.println(number); // print the number delay(500); // delay half second between numbers number++; // to the next number }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها