s

مقدمه

در این اموزش یک پتانسیومتر به node mcu متصل شده است و با چزخاندن پیچ پتانسویومتر ولتاژ ورودی به esp8266کم و یا زیاد می شود

کلید واژه ها
esp8266,پتانسیومتر,انالوگ,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1node mcu esp82661
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4led6
5مقاومت 330اهم6

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. add boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. http://arduino.esp HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"8266 HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json".com/stable/package_esp HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"8266 HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"com_index.json

  add boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp8266 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp8266 و برد را نصب کنید
 10. board esp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran

توضیحات تکمیلی

تعریف پایه پتانسیومتر به node mcu

تعریف یک متغیر جهت وارد کردن مقادیر پتانسیومتر این مقادیر بین 0تا 1024 می باشد

() Setup

برای نمایش اطلاات پتانسیومتر می بایست پورت سریال را راه اندازی کنیم و ما پورت سریال را با 9600 بیت در ثانیه شروع می کنیم

() loop

با استفاده ازا تابع ()analogRead مقدار ورودی پتاسیومتر دریافت می شود

با استفاده از فرمول زیر مقدار پتایسومتر به ولتاژ تبدیل می شود

در این بخش مقادیر خوانده شده از پتانسیومتر را بر روی سریال نمایش می دهیم و همچنین مقدار ولتاژ را که با استفاده از فرمول بالا حساب کردیم

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 int sensorPin = A0; int sensorValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); Serial.print("sensorValue:"); Serial.println(sensorValue); Serial.print("voltage:"); Serial.println(voltage); delay(1000); }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها