s

مقدمه

در این اموزش یک پتانسیومتر به esp32متصل شده است و با چزخاندن پیچ پتانسویومتر ولتاژ ورودی به اردوینو کم و یا زیاد می شود

کلید واژه ها
esp32,پتانسیومتر,انالوگ,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1esp321
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4پتانسیومتر 10k1
5کابل usb اردوینو1

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

  boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp32 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp32 و برد را نصب کنید
 10. boardesp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran

توضیحات تکمیلی

تعریف پایه پتانسیومتر به اردوینو که در اینجا از پایه A0 استفاده شده است

تعریف یک متغیر جهت وارد کردن مقادیر پتانسیومتر این مقادیر بین 0تا 1024 می باشد

() Setup

برای نمایش اطللاعات پتانسیومتر می بایست پورت سریال را راه اندازی کنیم

() loop

با استفاده ازا تابع analogRead() مقدار ورودی پتاسیومتر دریافت می شود

با استفاده از فرمول زیر مقدار پتایسومتر به ولتاژ تبدیل می شود

در این بخش مقادیر خوانده شده از پتانسیومتر را بر روی سریال نمایش می دهیم و همچنین مقدار ولتاژ را که با استفاده از فرمول بالا حساب کردیم

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 int sensorPin = A0; int sensorValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); Serial.print("sensorValue:"); Serial.println(sensorValue); Serial.print("voltage:"); Serial.println(voltage); delay(1000); }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها