s

مقدمه

با استفاده از یک برد node mcu و 6 عدد led یک رقص نور زیبا درست می کنیم

کلید واژه ها
esp8266,LED,دیجیتال,

وسایل مورد نیاز

#نوعتعدادخرید
1esp8266 / node mcu 1
2سیم جامپر2
3برد بورد1
4led6
5مقاومت 330اهم6

پیش نیاز ها

برای برنامه نویسی این پروژه از نرم افزار اردوینو استفاده میکنیم.

 1. ابتدا نرم افزار اردوینو را دانلود و نصب کنید
 2. به منو File بروید و گزینه Preferencesرا بزنید
 3. add boardFile -> arduino Preferences
 4. متن زیر را وارد کنید
 5. http://arduino.esp HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"8266 HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json".com/stable/package_esp HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"8266 HYPERLINK "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"com_index.json

  add boardpaste link
 6. بعد از افزودن لینک ها برنامه را باز و بسته کرده تا لینک به مخازن برنامه اضافه شوند
 7. به منو tools رفته و از بخش Borads manager ... را بزنید
 8. boardesp8266 اضافه شده است
 9. در قسمت search بنویسید Esp8266 و برد را نصب کنید
 10. board esp32 اضافه شده است
 11. بعد اینکه برد نصب شده باید نوع برد Arduino را عوض کنیم
 12. boardesp32 اضافه شده است
 13. افزودن کتابخانه مورد نیاز iotkaran
 14. tools-> manager Library

  boardافزودن کتابخانه iotkaran
 15. تایپiotkaran در بخش جستجو
 16. boardافزودن کتابخانه iotkaran

توضیحات تکمیلی

تعریف پایه ها led ها

() Setup

در این بخش با کمک یک حلقه مقدار دهی پایه هارا انجام می دهیم .و همچنین پین های اردوینو که به led ها متصل هستند را نیز به صورت خروجی تعریف می کنیم تا ولتاژ را به LED ها بدهد

() loop

در این رقص نور ما برای ساخت رقص نورها ،از حلقه های for استفاده می کنیم تا بتوانیم led هارا به ترتیب روشن و خاموش کنیم و یک افکت زیبا بسازیم و

در حلقه ها با استفاده از تابع digitalWrite(pin[i], LOW); توانستیم وضعیت هر led را عوض کنیم

و برای وقفه نیز از توابع delay استفاده کردیم

به طور کلی در این مثال ما از 10 حلقه برای افکت های مختلف استفاده کردیم

شماتیک

rشماتیک برد

کد کامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 char pin[] = {D0, D1, D2, D3, D4, D5}; void setup() { for (int i = 0; i < 6; i = i + 1) { pinMode(pin[i], OUTPUT); } } void loop() { for (int i = 0; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); delay(100); digitalWrite(pin[i], LOW); } for (int i = 4; i >= 0; i = i - 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); delay(100); digitalWrite(pin[i], LOW); } for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], HIGH); } delay(250); for (int i = 3; i < 6; i = i + 1) { digitalWrite(pin[i], LOW); } }

اپلود کد

 1. در برنامه اردوینو یک برگه جدید باز می کنیم
 2. dFile -> arduino Preferences
 3. جهت اپلود کد می بایست پورت سریال دستگاه متصل را انتخاب کنیم (توجه شماره com با پورت کامپیوتر در ارتباط است و بسته به پورت دارای شماره های مختلفی می باشد )
 4. programFile -> arduino Preferences
 5. کد کامل را جایگزاری می کنیم و گزینه اپلود را می زنیم
 6. sFile -> arduino Preferences
 7. و در اخر پنجره سریال را باز کرده
 8. dFile -> arduino Preferences
 9. واطلاعات را در ترمینال به نمایش در می اید
 10. File -> arduino Preferences

دیدگاهتان را بنویسید

کامنت ها