احراز هویت

جهت اتصال به داشبرد می باید قبلا ثبت نام انجام دهید و با گرفتن توکن اقدام به اتصال به سرور کنید

در صورتی که توکن دستگاه را فراموش کردید می تواند به داشبرد مراحعه کرده و در بخش دستگاه ها توکن خودرا بازیابی کنید

در صورتیکه رمز اکانت خود را فراموش کردید می توانید با گزینه بازیابی رمز عبور رمز جدید خود را دریافت کنید

نمونه توکن دستگاه ها

D4345563298683