لیست ارور ها

با فراخوانی وب‌سرویس‌های نشان در صورت وجود اشکال ممکن است، خطاهای زیر ممکن است در خروجی برای شما ارسال گردند. شناسایی و مدیریت این خطاها می‌تواند به از بروز خطاهای احتمالی در اپلیکیشن شما جلوگیری کند. این خطاها عبارتند از:

"404 : GenericError"

پیدا نشدن صفحه مورد نظر

"500 : GenericError"

خطا در درخواست