میکرو پایتون

MicroPython یک نرم افزار پیاده سازی زبان برنامه نویسی است که تا حد زیادی با پایتون 3 سازگار است و به زبان C نوشته شده است که برای اجرا بر روی میکروکنترلر بهینه شده است. MicroPython یک کامپایلر و زمان اجرا کامل پایتون است که بر روی سخت افزار میکروکنترلر اج

میکرو پایتون چیست

MicroPython یک مترجم کوچک برنامه نویسی زبان برنامه نویسی پایتون است که بر روی برد های توسعه تعبیه شده کوچک اجرا می شود. با استفاده از MicroPython می توانید کد پایتون ساده را برای کنترل سخت افزار به جای استفاده از زبانهای پیچیده سطح پایین مانند C یا C ++ (آنچه آردوینو برای برنامه نویسی استفاده می کند) بنویسید.

وظیفه میکرو پایتون

MicroPython می تواند اسکریپت ها را به صورت منبع متنی یا از طریق بایت کد از پیش تنظیم شده اجرا کند ، در هر دو مورد یا از سیستم فایل روی دستگاه یا "یخ زده" در فایل اجرایی MicroPython.

برد ها

  • ESP8266
  • pyboard
  • WiPy
  • SAMD21-based Boards
  • BBC micro:bit

محیط کد نویسی

بهترین محیط برای کد نویسی esplore

دانلود