Tcp/Ip

مهمترین پروتکل ارتباطی در شبکه و اینترنت، پروتکل tcp ip است. TCP IP مخفف عبارت Transmission Control Protocol / Internet Protocol است معادل فارسی آن می‌شود پروتکل کنترل انتقال / پروتکل اینترنت. همان طور که از نام tcp ip بر می‌آید، این پروتکل از دو پروتکل

پروتکل چیست؟

همان طور که انسان ها برای برقراری ارتباط با هم باید از زبان مشترک استفاده کنند، کامپیوترها هم برای برقراری ارتباط با هم باید از زبان مشترک استفاده کنند. در دنیای کامپیوتر و شبکه، به این زبان، پروتکل می‌گویند. در پروتکل، قانون هایی تعریف شده تا کامپیوترها بتوانند با هم به تبادل اطلاعات بپردازند. برای برقراری ارتباط بین کامپیوترها پروتکل های زیادی وجود دارد اما باید از پروتکل هایی استفاده شود که مورد تایید سازمان استاندارد جهانی باشند. ۴ پروتکل، این استاندارد را دارند:

  • NET BEUI
  • IPX/SPX
  • Apple Talk
  • TCP/IP

لایه‌های مدل TCP/IP

  1. لایه‌ی واسط شبکه (network interface layer): این لایه، معادل لایه‌های اول و دوم در مدل OSI، یعنی لایه‌های physical و datalink است و بنابراین عملکردی مشابه با این دولایه دارد. به این معنا که آدرس‌های MAC، مسیر‌یابی مربوط به آن‌ها و ارسال و دریافت فیزیکی بیت‌ها، مربوط به این لایه هستند.
  2. لایه‌ی اینترنت (internet layer): به دلیل اهمیت بالای کار لایه‌ی ۳ یعنی لایه‌ی شبکه (network layer) در مدل OSI و این‌که کار این لایه نمی‌تواند در لایه‌ی دیگری انجام شود، در مدل TCP/IP هم مانند OSI لایه‌ی جداگانه‌ای برای آدرس‌دهی (IP) و مسیریابی در نظر گرفته شده که لایه‌ی اینترنت نام دارد. مهم‌ترین پروتکل در این لایه، پروتکل اینترنت (internet protocol) یا IP است
  3. لایه‌ی انتقال (transport layer): دقیقن مشابه با لایه‌ی انتقال در مدل OSI، وظیفه‌ی این لایه نیز برقراری ارتباط بین دو host با استفاده از لایه‌ی‌های زیرین خود است تا از این راه بتواند اطلاعات لایه‌ی بالا‌تر خود را تا حد امکان بدون خطا به مقصد برساند. پروتکل‌های اصلی این لایه‌، پروتکل‌های TCP و UDP هستند.
  4. ایه‌ی کاربرد (application layer): این لایه، ترکیب لایه‌های application، session و presentation در مدل OSI است. با کمک این لایه کاربر با کامپیوتر تعامل دارد و می‌تواند از آن برای ارسال و دریافت داده استفاده کند. هر بسته‌ی ایجاد شده در این لایه برای ارسال به لایه‌ی transport داده می‌شود تا به دست مقصد برسد. تمام پروتکل‌هایی که مربوط به سه لایه‌ی آخر مدل OSI هستند، مانند HTTP، SSH، FTP و ...، در این دسته قرار می‌گیرند.