همهالکترونیکانالوگدیجیتالبرنامه نویسی
what is

میکرو پایتون

MicroPython یک نرم افزار پیاده سازی زبان برنامه نویسی است که تا حد زیادی با پایتون 3 سازگار است و به زبان C نوشته شده است که برای اجرا بر روی میکروکنترلر بهینه شده است. MicroPython یک کامپایلر و زمان اجرا کامل پایتون است که بر روی سخت افزار میکروکنترلر اج